Välkommen till Restaurang Tranan

Tranan var ursprungligen öppet från 05 till 24. Serveringspersonalen på ölkafeér var kvinnor medan klientelet bestod av män. De servitriser som jobbade kvällsskift följt av morgonskift sov över i ”ölsoffor” innanför köket. Klockan sex började ölserveringen. De första morgontimmarna åt gästerna smörgås och drack gärna varm öl. Redan vid nio började grovarbetare fylla upp lokalen för att äta lunch. De som uppträdde berusat eller försökte ta sig en jamare inne på toaletten blev prickade. Två prickar betydde avstängning. I denna enkla och folkliga miljö trivdes diktaren och Klarabohemen Nils Ferlin. Ferlin var en av Tranans tidiga stamgäster och brukade sitta lutad över en öl och skriva på baksidan av kvitton.

Tranan was originally open from 05 to 24. The serving staff in beer cafés were made up of women, while the clientele consisted of men.. The waitresses who worked the evening shift followed by a morning shift slept in "beer-sofas" inside the kitchen. At six o'clock the serving of beer started. During the first morning hours, the guests would eat sandwiches. Warm beer was clearly the most popular beverage to rinse them down with. Blue-collared workers would come in for lunch as early as nine o’clock in the morning. One of Tranan’s early regular guests, who enjoyed this simple and bohemian atmosphere, was the much loved Swedish poet Nils Ferlin, who would sit and write on the back of the receipts.

Ett ställe att träffas på, kanske äta en bit och ta ett glas. Så såg Stockholmarna på Tranan år 1929 och gör det än idag, över 80 år senare. Tranan har varit öppet sju dagar i veckan och funnits på samma adress, Karlbergsvägen 14, under hela denna tid. Redan på trettiotalet kallade stamgästerna Tranan för ”klubben”. Den stekta strömmingen med potatismos har funnits på menyn sedan Tranan öppnade.

Den inredning som i dag skulle kallas avskalad och medvetet enkel var det ursprungligen inte av estetiska skäl. Möblerna på Stockholms ölkaféer höll bryggerierna med som en del av servicen. Flera av de typiska bryggerimöblerna som står på Tranan idag har funnits där sedan starten. De stora fönstren med fri insyn från gatan var ett krav från polisen. Ölkaféerna fick inte heller ha gardinerna fördragna.
To make a reservation please call 0852728100

A place to meet at, have a bite to eat and something to drink. That was how Tranan was know in 1929 by the residents of Stockholm, and that’s how it’s still known today - over 80 years later. Tranan has been open seven days a week, always the same address, Karlbergsvägen 14. Already in the 1930’s the regulars called Tranan ”the Club”. One dish, the fried herring with mashed potatoes, have been on the menu since Tranan opened.

The interior, that would today be called minimalist and deliberately simple, was originally not chosen for aesthetic reasons. The furniture in Stockholm’s ”beer cafés” was held by the breweries as a part of the service. Several of the typical brewery furniture standing on Tranan today has been there since the start. The large windows with unobstructed view from the street was a demand from the local police in the 1930’s.

Tranan grundades 1929 av Erik Lindén som drev restaurangen i 30 år, fram till 1959. Därefter tog hans dotter, Marie-Louise Öhrn, över och skötte Tranan ända till 1983, då lokalen köptes och renoverades av krögaren PG Nilsson. Våren 2005 togs Tranan över av nuvarande ägare – Mac Donald Lundgren.

Dagens källarbar var vid starten 1929 en finare matsal med mjuka mattor och en trio med cello, piano och fiol som underhöll gästerna med restaurangmusik. Efter andra världskriget, då ett utdraget tunnelbanebygge gjorde Odenplan till en plats de flesta skyndade förbi, stängdes matsalen igen. Fram till 80-talet hann källaren inhysa både fröaffär och möbelbutik innan den återigen införlivades med restaurangen.

Traditionen med musik i källaren har hållits vid liv. Bland de artister som gett konserter nere i Tranans bar kan nämnas Tom Waits, Lloyd Cole, Lyle Lovett, Digital Underground (med en ung Tupac Shakur), A Tribe Called Quest, Craig David och A Camp.

Tranan was founded in 1929 by Eric Linden who ran the restaurant for 30 years, until 1959. Then his daughter, Marie-Louise Öhrn, took over and managed Tranan until 1983, when the resturant was purchased and renovated by PG Nilsson. In spring 2005, Tranans present owner – Mac Donald Lundgren - took over.

Today's cellar bar was at the start in 1929 a fancy dining hall with plush carpets and a trio of cello, piano and violin, which entertained the guests with restaurant music. After World War II, when a lengthy subway construction made Odenplan into a place most people hurried past, the dining hall closed. It took until the mid 1980’s before it once again was incorporated into the restaurant.

The tradition of music in the cellar bar has been kept alive. Among the artists who have given concerts in the cellar bar is Tom Waits, Lloyd Cole, Lyle Lovett, Digital Underground (with a young Tupac Shakur), A Tribe Called Quest, Craig David and A Camp.
We shall naturally continue to greet both regular as well as new guests with a warm welcome. Enjoy your meal!